• Bat-Bike auf zwei Rädern

  Bat bike (netopýří motocykl)

  Futuristický koncept motocyklu se sériovým potenciálem

 • EDAG SOULMATE

  Když se vůz náhle stane lepším smartphonem

 • Úspěch, který vám dává křídla

  Jak žena ve vývoji softwaru v EDAGu nastavila nové standardy

 • Látka, jejíž podstatou je změna

  EDAG Light Cocoon - možný posun paradigmatu pro mobilitu budoucnosti

Týmový duch zvedá morálku

Jak Vanessa Raab, manažer pro integraci vozidel, balancuje mezi zákazníky a kolegy

Profesionální úspěch ano, ale otázka zní, zda je v tom nějaký zvláštní um? Mnoho mladých lidí usiluje o kariéru v technických nebo manažerských dovednostech. Jak je však možné dosáhnout tohoto cíle? Jaký je rozhodující faktor pro dosažení takových výsledků, které se vyplatí za vaše úsilí? Odpověď je jasná. Jediná věc, která otevře dveře a udržuje je otevřené, je nadšení a potěšení z toho, co děláte a z rozhodnutí, která učiníte.

Cit pro zákazníky i kolegy

Pro Vanessu Raab, obchodní ředitelku v oddělení technického prodeje a integrace vozidel společnosti EDAG, bylo potěšení z práce vždy prioritou. "Po 10 letech v branži velkoobchodu a mezinárodním obchodu jsem chtěla dělat něco jiného, rozhodla se změnit směr a více se soustředit na průmyslové odvětví. Výroba a zpracování zboží spolu s vysokým stupněm mechanizace a automatizace jsou věci, které mne vždycky fascinovalyas a v Německu se tento popis hodí na automobilový průmysl více než jakýkoli jiný. Na internetu jsem pak našla inzerát na pracovní místo pro asistentku prodeje společnosti EDAG v Ingolstadtu.

Jen o dva a půl roku později se Vanessa Raab stala vedoucí v oddělení integrace vozidel a pracovala pro zákazníka EDAGu, Audi. Jejím úkolem bylo rozšíření sítě obchodních kontaktů v Audi a udržování kontaktu se zákazníkem v průběhu celého projektu. "Jako obchodní zástupce jsem se vždy ohlížela na požadavky našich zákazníků, jinými slovy identifikovala oblasti, ve kterých by naše dovednosti v EDAGu mohly být pro zákazníka užitečné. Pokud nemáme v těchto oblastech přímý kontakt, je mým úkolem jej založit. Zpravidla se jedná o počáteční setkání s cílem projednat a porovnat požadavky zákazníků a služeb, které nabízíme. Pokud toto setkání proběhne dobře, jsme zařazeni do seznamu nabídek, což znamená, že se s námi počítá a projekty se začínají rozdělovat. Po provedení interní kontroly, abychom ověřili, že máme zdroje pro zpracování projektu, vypracujeme nabídku."

Kombinace vyjednávacích dovedností a empatie je pro její práci nezbytná, neboť je často nutné najít řešení, které bude vyhovovat všem stranám  a to zákazníkovi, technickému oddělení a výkonné radě. Vanessa Raab vysvětluje: "Proto jsem v průběhu projektu vždy k dispozici, aby mě lidé mohli kontaktovat ohledně možných úprav, ale také v případě komunikačních problémů nebo nedorozumění." Vanessa Raab nemá pochyb o tom, proč ji baví udržovat takovou rovnováhu mezi vnitřním a vnějším prostředím: "Ráda se snažím vidět názory různých stran a jednám jako zprostředkovatel mezi nimi, ale na konci dne se počítá především dlouhodobá spokojenost týmu a zákazníka s EDAGem.

Týmový duch poháněný korporátní kulturou

Důvody, proč Vanessu Raab tak baví její práce, nejsou jen zajímavé úkoly, ale také silný týmový duch v EDAGu. Nejsem zatím ve firmě příliš dlouho, mám k ní ale již velmi silný pocit sounáležitosti. Jedním z důvodů je také dlouhá tradice familiární podnikové kultury. Vím, že se můžu stoprocentně spolehnout na své kolegy a že mi pomohou a poradí, když přijdou obtíže. Tento týmový duch je charakteristický právě pro EDAG. Nikdo se nezajímá, kolik vám je let nebo odkud pocházíte, ale jediná věc, o kterou opravdu jde, je vaše vášeň pro automobily."

Jak vidí Vanessa Raab skutečnost, že ženy jsou v tomto oboru stále tak vzácné, lze vysvětlit následovně: "Pokud jde o schopnosti, ženy nejsou o nic méně schopné než muži. Konstrukce a automobily nejsou genderově specifické záležitosti. Existují převážně historické důvody k tomu, proč je stále tak málo žen v technických a vědeckých profesích. V raných fázích industrializace byly tendence k tomu, aby muži pracovali v továrnách a technických profesích, zatímco mnoho žen šlo do sociálních profesí nebo zůstalo doma a staraly se o děti. Je však nutné, aby byl tento zastaralý přežitek napraven a to je to, na čem pracujeme již mnoho let. Dnes již vidíme pozitivní vývoj podílu žen na pracovní síle společnosti. Jako příklad si můžete vzít mou kariéru."

Úspěch v EDAGu není výkonem jednotlivce, ani otázkou pohlaví. To, co máme, je výsledkem nadšení pro technologii, touhy dát auta a lidi do pohybu a schopnost předefinovat mobilitu.