• Sluneční světlo v nádrži

  Jak agilní vývojové metody pomáhají překonat obavy z elektrických automobilů

 • Inteligentní světlomet s vysokým IQ

Elektrika / Elektronika

Ať už jde o asistence řidiči, pohodlí nebo informační systémy, požadavky kladené na funkce a způsob, jakým jsou propojeny, neustále rostou. Budoucímu vývoji vozidel nebudou dominovat pouze špičkové technologie, které jsou poháněny a řízeny elektronikou a softwarem. Tento vývoj bude utvářen novými kooperativními modely od všech velkých hráčů ve vývoji a validaci. Jako jeden z nejvýznamnějších nezávislých odborníků v celkovém vývoji vozů víme, že tato propojenost funkcí, a to i za vozidlem, je jedním z nejdůležitějších hnacích sil inovací.

Zkušení inženýři a technici na našich mezinárodních pobočkách zajišťují kapacitu a flexibilitu v oblasti projektování E/E produktů. A to není vše. Zajistíme, abyste získali inovační konkurenční výhodu svých produktů. Jako váš vývojový partner převezmeme odpovědnost za vývoj komponentů, systémů i celkový vývoj vozidel nebo derivátů.

Elektroinstalace / Elektrický systém vozu

Vývoj elektrického systému vozidla definuje, jak jsou ve vozidle vedena a chráněna elektrická vedení a jak jsou připojeny řídicí jednotky. Trasy vedení a její součásti se nacházejí po celém vozidle, na různých modelech vozidel se liší různými konfiguracemi, což vyžaduje úplné pochopení obálek a celku vozidla.

více

S našimi zkušenostmi v oblasti vývoje elektrických systémů vozidel nejen pokrýváme tyto požadavky, ale rovněž jsme schopni čerpat z hluboké propojenosti s výrobci vozidel a dodavateli elektrických systémů vozidel a to především prostřednictvím našeho napojení na základní vývojové nástroje pro konkrétní zákazníky.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Definice trasování včetně upevňovacích prvků, ochrany kabelů, kabelových vedení a plánů obvodů ve všech variantách provedení
 • Kontrola místa instalace ve vozidle
 • Validační a hromadné strategie
 • Vývoj elektrického systému vozidel pro systémy příštích generací s více napětími a použitím DC/DC měničů a nových materiálů, jako je hliník
 • Vývoj nových architektur elektroinstalace
 • Uvolňovací, koncepční a řídící činnosti při vývoji a integraci fyzického elektrického systému vozidla včetně sledování série
 méně

Pohodlí a elektronika vozu

Rozsah elektronických systémů vykazuje velké skoky z jedné generace vozidla na další. To nejen ovlivňuje základní funkce vozidla, jako je vnitřní a vnější osvětlení, ovládání dveří, střechy, kapoty a centrální řídicí zařízení, ale také komfortní funkce včetně akustiky jako jsou klimatizace a systémy sedadel.

více

Při vývoji řídicích zařízení využíváme hlubokého pochopení současných standardů potřebných pro vývoj hardwaru a softwaru. To znamená, že můžeme pružně reagovat na potřeby zákazníků. Zvyšujeme atraktivitu vozidel našich zákazníků spouštěním projektů, jako jsou inovativní technologie osvětlení. Kromě toho zásadním způsobem přispíváme ke snížení emisí CO2 díky vývoji měničů napětí nebo 48V systémů.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Vývoj a validace elektronických řídících zařízení v hardwaru a softwaru od návrhu až po přípravu sériové výroby v souladu s normou AUTOSAR
 • Vývoj výkonové elektroniky pro výkonové třídy až 100 kW
 • Uvolňovací, návrhové a řídící činnosti při vývoji a integraci komfortních a elektronických systémů karosérie
 • Verifikace virtuálních a fyzických funkcí na úrovni komponentů, systémů a vozidel včetně specifikací zkoušek, vypracování zkušebních skriptů a vyhodnocení testů
 • Akustické zkoušky elektrických motorů pro nastavení sedadel, střešních oken a funkcí sedadla, včetně vývojových a nápravných opatření
 • Vývojová a provozní měření a zkušební systémy
 • Testovací centrum elektroniky řídící pohodlí a funkce karoserie
 méně

Asistence řidiče a bezpečnostní systémy

Pomocné a bezpečnostní systémy řidiče zvyšují bezpečnost a pohodlí během vašich cest a současně podporují řidiče širokou škálou jízdních funkcí jako je aktivní asistence při parkování, aktivní regulace jízdního prostoru až po inovativní megatrend (částečně) automatizované jízdy. Systémy pasivní bezpečnosti jako jsou airbagy, ochrana chodců a retenční systémy zajišťují, aby následky nehod byly omezeny na minimum.

více

Nezáleží na tom, zda je to lidar, radar, ultrazvuk nebo fotoaparát pro zvýšení bezpečnosti nebo pohodlí,  jde o komplexní funkce. Nabízíme vám tedy souhrnnou podporu pro udržení této komplexnosti od vývoje softwaru až po integraci a validaci těchto systémů.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Vývoj vestavěného softwaru a ověřování infotainmentových systémů v souladu s normou AUTOSAR jako jsou hlavní jednotky nebo inteligentní ovládací a zobrazovací prvky. Obsahuje také rozhraní pro implementaci služeb mobility, jako jsou funkce eCall.
 • Vývoj aplikací a algoritmů
 • Uvolňovací, návrhové a řídící činnosti při vývoji a integraci asistenčních a bezpečnostních systémů řidiče od senzorové technologie přes zpracování dat až po technologii Actor
 • Verifikace virtuálních a fyzických funkcí na úrovni komponentů, systémů a vozidel včetně specifikací zkoušek, vypracování zkušebních skriptů a vyhodnocení testů
 • Vývojová a provozní měření a zkušební systémy
 • Zkušební centrum pro pomocné a bezpečnostní systémy řidiče
 méně

Infotainment a konektivita

Na jedné straně informační systémy informují řidiče o stavu vozidla nebo jeho prostředí, na druhé straně baví cestující ve vozidle celou škálou médií. Připojení propojuje vozidlo s okolním prostředím, což mu umožňuje bezproblémovou integraci mobilních terminálů a služeb. Jedná se o jeden z největších a nejinovativnějších růstových trhů v automobilovém vývoji.

více

Vzájemné propojení funkcí a služeb ve vozidle s jeho okolím neustále zvyšuje složitost kladených požadavků. V této souvislosti se zaměřujeme na vývoj, integraci a ověřování komponent a systémů uvnitř i vně vozidla. Naše centrum kompetencí Car-IT také izoluje technologické trendy v oblasti informačních technologií, připojení, asistence řidiče a bezpečnostních systémů, aniž by zapomněla na aplikace Car2X. Inovativní projekty důkladně soustředí nové požadavky do příslušných kvalifikací.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Vývoj vestavěného softwaru a ověřování infotainmentových systémů v souladu s normou AUTOSAR, jako jsou hlavní jednotky nebo inteligentní ovládací a zobrazovací prvky.
 • Obsahuje také rozhraní pro implementaci služeb mobility, jako jsou funkce eCall
 • Vývoj aplikací pro mobilitu a on-line služby
 • Návrhové, uvolňovací a řídící činnosti při vývoji infotainmentových systémů včetně propojení vozidel s okolím a integrace mobilních terminálů a služeb
 • Verifikace virtuálních a fyzických funkcí na úrovni komponentů, systémů a vozidel včetně specifikací zkoušek, vypracování zkušebních skriptů a vyhodnocení testů
 • Vývojová a provozní měření a zkušební systémy
 • Testovací centrum pro infotainmentové systémy a konektivitu
 méně

Komplexní elektroinstalace/elektronika vozu

Vysoká úroveň variance vozidel, personalizace, funkční orientace - to jsou klíčová slova, která vyžadují jednu věc ve vývoji a to mezioborové myšlení a promyšlenou elektrickou / elektronickou architekturu nezbytnou pro zachování komplexnosti inovativních funkcí pro vaše zákazníky.

více

Jako odborníci na celkový vývoj vozidel vime ze zkušeností s národními a mezinárodními projekty, jak lze tuto agendu spustit za součinnosti dalších oddělení, jako jsou karoserie nebo interiér a jak mohou být zapojena do specifických vývojových procesů a nástrojů pro zákazníky.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Celkový vývoj elektroinstalace/elektroniky vozu od fáze strategie přes vývoj, integraci a validaci až po sériovou výrobu. 
 • Elektrická/elektronická architektura: měřítka, strategie, definování požadavků, přiřazení funkcí a propojenost
 • Určení architektury EE včetně součástí a systémů
 • Řízení dodavatelů pro všechny oblasti EE a monitorování funkčnosti, nákladů, časového rozvrhu, kvality a váhy během celého vývojového procesu
 • Testování a validace vzájemného působení všech systémů E/E ve statických a dynamických laboratořích i prototypových vozidlech
 • Vývoj, budování, integrace a uvedení do provozu všech typů EE pro výstavní a speciální vozidla včetně nosičů technologií
 méně