• Sluneční světlo v nádrži

  Jak agilní vývojové metody pomáhají překonat obavy z elektrických automobilů

 • Inteligentní světlomet s vysokým IQ

FUNKCE VOZU

Jedním z nejsilnějších argumentů pro nákup auta je jeho funkčnost.  Výrobci vozidel musí neustále zdokonalovat funkce vozidla pro své náročné zákazníky a také zajistit, aby sami disponovali potřebnou zkušeností, což není úplně snadný úkol, když zvážíme rostoucí složitost a dnešní vysoký stupeň variantnosti. Nicméně pro nás to není nic neobvyklého. Při vývoji funkcí vozidel je naší odpovědností komplexní testování vlastností kompletního vozidla mezi které patří aktivní a pasivní bezpečnost, podélná a laterální dynamika, provozní stabilita, NVH, aerodynamika a aeroakustika stejně jako teplotní management, HVAC a chlazení. Vše s jedním cílem zlepšit funkce vozu pro vás a vaše zákazníky.

Dalším prvkem naší role v procesu vývoje funkcí je zajištění integrace zadržovacího systému a komponentů pro vytápění a klimatizaci od geometrické integrace až po řízení dodavatelů systému až po doporučení schválení.

Bezpečnost vozu

"Integrovaná bezpečnost" je koordinovaná interakce požadavků aktivní a pasivní bezpečnosti a tím i dodržování příslušných bezpečnostních požadavků včetně certifikace. Naši odborníci na bezpečnost vozidel jsou v procesu zapojeni již během koncepční fáze. To je velkou výhodou, neboť většina změn provedených ve struktuře vozidla a vnitřních součástech v této fázi ovlivňují v případě havárie deformační vlastnosti vozu.

více

Na druhou stranu obálka frontendu a design jeho tvarů v bílé barvě i vnější části také ovlivňuje dosažení cílů v oblasti ochrany chodců a do jisté míry také v oblasti bezpečnosti cestujících.

Také je možné například použít data snímačů z aktivních bezpečnostních systémů jako jsou pomocné prostředky pro kontrolu vzdálenosti nebo brzdění apod., pro předběžné nastavení systémů pro pasivní bezpečnost nebo jejich dřívější aktivaci.

Přidanou hodnotou pro vás je větší bezpečnost pro vaše zákazníky a plynulé, nekomplikované schvalovací a homologační postupy.

 méně

Chlazení / klimatizace

Od příchodu prvního klimatizačního systému na počátku 19. století se událo velmi mnoho. Z původně jen jednoduchého prostředku pro zajištění čerstvého vzduchu se tyto systémy vyvinuly v inteligentní, automaticky ovládané klimatizace, které mají velmi pozitivní vliv na prostředí ve vozidle.

více

Kromě toho, že klimatizace zpříjemňuje jízdu, splňuje i další funkce, například přispívá ke zlepšení koncentrace řidiče. Moderní systémy jsou nesmírně důležité k tomu, aby bylo možno vozidlo bezpečně řídit, zabraňují zamlžování, odmrazují namrzlé povrchy a odvlhčují. Jako konstrukční partneři a odborníci v oblasti chladicích a klimatizačních systémů víme, co je nezbytné pro zajištění pohody a bezpečnosti náročných zákazníků automobilového průmyslu. Přijímáme proto zodpovědnost za všechno, co je zapotřebí-  funkční integraci agregátních součástí a systémů okruhu chlazení a chladiva ve vozidle.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Návrh komponent a systémů a jejich implementaci do celého vozidla
 • Vypracování studií proveditelnosti pro systémy v kompletním vozidle
 • Posouzení koncepcí systému
 • Sériový vývoj komponent a systémů ve spolupráci s jejich dodavateli
 • Funkční zkoušky součástí a systémů na zkušebně a ve vozidle
 • Doporučení schválení komponent a systémů
 méně

Vývoj součástí a jejich integrace


Od koncepční fáze až po zahájení výroby optimalizujeme funkci, náklady a termíny skupin komponentů, bezpečnostních pásů, airbagů, volantu a systému ochrany proti převrácení na úrovni modulu. A samozřejmě je integrujeme do kompletního vozidla. Pro ukotvení bezpečnostních pásů, zadržovací mechanismy airbagy kolem oken jsme vašimi odborníky pro integraci složitých komponent.


Akustika, vibrace a jízdní komfort

Akustika interiéru a komfort hrají rozhodující roli při jízdě v moderních vozidlech. Pouze pokud je vůz bez nežádoucích hluků a poskytuje maximální vibroakustické pohodlí a komfort jízdy, přinese zákazníkovi pozitivní dojem.

více

Příjemnému zážitku z jízdy přikládáme velkou důležitost, a proto pracujeme na akustických a vibračních vlastnostech moderních automobilů. Naším cílem který splňuje požadavky náročných zákazníků vašich automobilů, je navrhnout akustiku vozidla v souladu s jeho charakterem a celkovou koncepcí.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Vlastnosti a atributy kompletního vozidla, NVH, exteriérová akustika
 • Analýza přenosových cest na celém vozidle
 • Dílčí atributy ovlivňující vibrace a komfort jízdy, včetně konstrukční dynamiky, lehké konstrukce, vývoje kabrioletů, hnacího ústrojí NVH, zvukové techniky, NVH podvozku a koordinace komfortu podvozku, aeroakustiky, izolace / tlumení, vnitřní akustiky, komfortu sedadel a prevence nežádoucích zvuků
 • Procesní řetězec od definice produktu, inženýring značky, vývoj konceptu, virtuální funkční návrh, inženýring, konstrukce, testování a schvalování.
 méně

Aerodynamika

Základem aerodynamiky je umožnit vozidlu pohybovat se proti vzduchu s co možná nejmenším odporem. To je nesmírně důležité, protože odborníci vidí aerodynamickou optimalizaci (spolu s mnoha dalšími vylepšeními týkajícími se hmotnosti a účinnosti motoru) jako účinný způsob snížení spotřeby paliva. Zde je třeba odborných znalostí, protože je důležité analyzovat dopady na manipulaci s vozem, ale také například na ochranu chodců. Ta je někdy v rozporu například s nástavbami vozidel, které se pak stávají ploššími a aerodynamicky racionálnějšími.

více

Máme oddělení aerodynamiky, která dokáží individuálně přizpůsobit vaše vozidla tak, aby byla co nejméně ovlivněna aerodynamickými silami a to tím, že jsou neustále splňovány rostoucí požadavky na dnešní automobily jak uvnitř, tak  i venku.

Navíc jsme také vyvinuli vlastní speciální znalosti a kompetence v oblasti aeroakustiky pro kabriolety s měkkými střechami a střešními systémy RHT, proudění vzduchu v motorovém prostoru, tepelného řízení, dynamiku podvozku, chlazení brzd a způsobů zlepšení bránění znečištění vozidel.

 méně