• Sluneční světlo v nádrži

  Jak agilní vývojové metody pomáhají překonat obavy z elektrických automobilů

 • Inteligentní světlomet s vysokým IQ

Testování / CAE

Naše řešení je stejně dobré jako výsledky uvedené do praxe. Pokud se podílíme na vývoji nových průkopnických konceptů produktů, pak jsme  přesvědčeni, že naše řešení vedou přesně k tomu, k čemu vést mají, až přijde na jejich použití. Díky našemu všestrannému spektru služeb testingu a důkladným znalostem víme, co se skutečně počítá. Pomocí virtuálních nebo reálných metod, komponent nebo kompletních vozidel, zkušebních systémů nebo testování materiálů ve vlastní akreditované zkušební laboratoři se nám podaří najít správné řešení a poskytnout vám včasnou, přesvědčivou a ověřenou zpětnou vazbu z reálných scénářů.

CAE

Ověřováním produktů a jejich vlastností v počáteční fázi se zkracují vývojová období, sníží se náklady na vývoj a v neposlední řadě se zlepšují samotné produkty. Klíčovým faktorem jsou virtuální simulace a testování v rámci počítačového inženýrství (CAE), protože vše, co lze simulovat, zatímco je koncept stále v počáteční fázi, nebude nutné později přepracovávat. Takový proces je pak velmi komplexní i drahý.

více

Naši odborníci z CAE podporují vývoj výroby s funkčním návrhem komponentů, systémů a kompletních vozidel. Použitím virtuální simulace a výpočtu jsme schopni optimalizovat namáhání komponentů, čímž snížíme hmotnost, testujeme v inteligentních sítích s našimi zkušebními laboratořemi různé materiály (např. ocel, plasty, hliník, GRP, CFRP) a provádíme různé zátěžové situace, včetně havárií vozidla. A pokud existující softwarové nástroje nemohou pokrýt požadovanou aplikaci, máme také řešení - náš softwarový tým programuje nástroje pro specifické aplikace zákazníků, optimalizuje interní procesní časy a vytváří nová řešení.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Tuhost, pevnost a odolnost proti nesprávnému použití
 • Vibrace a akustika
 • Provozní pevnost a odolnost proti únavě
 • Dynamika vozidla
 • Bezpečnost vozidla
 • Strukturální design (odolnost proti nárazu)
 • Bezpečnost cestujících (návrh zadržovacích systémů)
 • Ochrana chodců
 méně

Rozměrový management

U moderních automobilů je nezbytné udržovat konstantní odstupy mezi přilehlými součástmi. Nejmenší možná vzdálenost a nízká tolerance svědčí o kvalitním a dobrém vozidle. Rozměrový management (řízení tolerancí) vidíme jako způsob umožnění co největších tolerancí součástí během vývojové fáze se současným splnění geometrických cílů.

více

Výhoda pro vás je zřejmá a to vysoká reprodukovatelná geometrická kvalita vašich výrobků a tím i lepší vozy pro vaše zákazníky.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Definice, dokumentace a vizualizace geometrických cílů:
 • Spáry, offset, souběžnost
 • Rozhraní
 • Funkce
 • Definice systémů referenčních bodů (RPS) a dokumentace
 • Vytvoření upínacích a upevňovacích konceptů
 • Provedení trojrozměrných tolerančních výpočtů / simulací
 • Simulace tuhého celku (analýza tuhého celku)
 • Simulace tolerance s ohledem na deformacie součásti
 • Analýza tolerance pro zjištění řídících faktorů tolerancí a pro cílenou optimalizaci produktů a procesů během vývoje a série
 • Vizualizace odchylek tolerancí 
 • Definice bodů měření
 • Tolerování součástí (GD&T) podle DIN ISO 1101 a ASME
 méně

Testovací laboratoře

Dnešní komponenty musí být účinnější než kdykoli předtím. Každý materiál musí přinést to nejlepší nejen jednorázově, ale po celý životní cyklus vozidla. Máme zkušenosti a širokou škálu zkušebních zařízení a příslušenství, která zaručují funkčnost a trvanlivost výsledných produktů. Naše laboratoře pro vás budou analyzovat a testovat komponenty, moduly, motory a převodovky a dokonce i kompletní vozidla. Naším hlavním zaměřením jsou součásti vyrobené z polymerních materiálů, jejich stárnutí, simulace zvětrávání a prachu, akustika, tepelné vlastnosti, materiálové karty, elektrické a elektronické součásti.

Ať už jde o koncepční studii nebo standardní součást, jsme schopni vám ukázat nejslibnější cesty k úspěchu.

více

Klíčem je naše ATC Fulda, zkušební laboratoř akreditovaná DAkkS (německý akreditační orgán) podle norem DIN EN ISO 17025. Byla nám udělena flexibilní akreditace, která potvrzuje naši kompetenci nejen testovat v souladu se stanovenými specifikacemi a standardy, ale také v případě potřeby je měnit. Jedná se o flexibilitua, která dokonale odpovídá moderním, rychle se měnícím požadavkům automobilového průmyslu.Kromě toho nabízíme řadu možností testování pro severní region ve Wolfsburgu a pro jižní oblast v Mnichově.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Výpočet vlastností materiálu a poradenství v této oblasti
 • Simulace prostředí a provozní stabilita
 • Bezpečnost vozidla, nárazníky a senzory havárie
 • Akustické testování vozidel a motorů, NVH (vibrační analýza, analýza přenosové cesty, analýza hluku)
 • Chlazení agregátu a kontrola součástí klimatizace
 • Funkční test
 • Počáteční testování vzorků
 • Vývoj a validace nových zkušebních metod
 • Analýzy poškození
 méně

Testovací systémy

S vlastním testovacím zařízením získáte větší flexibilitu ve vývoji vozů. Pomůžeme vám vyřešit všechny problémy, které byste mohli mít při zkušební a testovací činnosti ve vývoji a výrobě. Naše zkušební oddělení v Recklinghausenu nabízí celou řadu služeb a zkušeností s navrhováním, vývojem, konstrukcí, montáží a údržbou zkušebních stanic, včetně odpovědnosti za celý proces, od analýzy zkušebního postupu až po instalaci na klíč.

více

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Zkušební stanice pro určení pevnosti a životnosti (např. ložiska kol a pásy)
 • Průtokové stanice (Flow Benches) pro komponenty vozidla (hlavy válců, ventily, turbodmychadla, výfukové systémy, topení, klimatizace a průtokoměry vzduchu)
 • Zkušební pole pro turbínové celky (vakuová čerpadla, kompresory, ventilátory)
 • Zkušební stanice pro montáž motoru (třecí moment, vyčnívání pístu, vůle ventilu)
 • Zkušební stanice pro snímače (např. snímače tlaku a snímače NOx pro vozidla)
 • Zkušební stanice pro provádění zkoušek a testů únavy na dveřích, klapkách a sedadlech
 • Modernizace větrných tunelů
 • Kontrolní a procesní monitorovací systémy (pro větrné tunely, zkušební procesy), konstrukce přepínacích systémů pro zkušební zařízení
 méně

Validace a certifikace

Proces validace a certifikace je jedním z nejdůležitějších mezníků v procesu vytváření nové generace vozidel. Zde se rozhoduje, zda vozidlo, koncept nebo prototyp splňuje kritéria pro SOP a splňuje zákonné požadavky. Jako odborníci v oblasti kompletního vývoje vozů víme, že přijetí holistického přístupu k vývojovému procesu může mít velký vliv.

více

Dohlížíme na projekty vývoje vozů našich zákazníků od přípravy specifikací produktů až po SOP. Počínaje podrobnou analýzou hospodářské soutěže, vypracováním technických specifikací vozidel a generováním kompletních plánů validace, poté pokračováním v testování vozidel a doporučením schválení uděláme vše, abychom zajistili, že projektové milníky budou splněny v předepsaných lhůtách.

Vedle podpory kompletních projektů vozidel se také staráme o speciální oblasti jako je prevence proti korozi a nárazu (př. kaménků) nebo homologace, při které je důležité pracovat v úzké spolupráci s úřady a zkušebními a certifikačními orgány. Rozdíly v místních předpisech (národních nebo mezinárodních) mohou značně ovlivnit požadavky vozidel a zkušební a validační harmonogramy. Můžete se spolehnout na naše služby až po koordinaci a implementaci certifikačního procesu.

 méně

Ochrana chodců

Pokud jde o bezpečnost vozidel, již se nestačí soustředit pouze na cestující. Aby byla zaručena bezpečnost řidiče i ostatních účastníků silničního provozu, je třeba dbát i na to, co se děje kolem vozidla. To znamená, že i ochrana chodců je klíčovým prvkem vývoje vozů.

více

Naše odborné znalosti, které začínají projektovým řízením a simulací, pokrývají všechny oblasti až po testování v našich plně vybavených zkušebních laboratořích.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Řízení projektů a dodavatelů
 • Podpora při schvalování typu a během certifikačního procesu
 • Vývoj aktivních systémů (kapota, airbag)
 • Rozložení a provedení senzorů
 • Lokalizace komponent
 • Testování a koordinace testů v našich plně vybavených zkušebních laboratořích
 • Logistika součástí
 • Definice zkušebního pole v softwaru (Ansa, Generator, Cava) a hardwaru
 • Simulace a validace (Radioss, PAM-Crash, LS-Dyna, Abaqus)
 • Deformační analýza a definice nejhoršího případu
 méně