• Sluneční světlo v nádrži

  Jak agilní vývojové metody pomáhají překonat obavy z elektrických automobilů

 • Inteligentní světlomet s vysokým IQ

Vývoj vozu

Díky rozsáhlým zkušenostem, které pokrývají celé spektrum inženýrských aplikací, jsme experty ve vývoji vozů a proto je velmi důležité, abychom se soustředili nejen na celek, ale také na všechny důležité detaily. Od předběžného vývoje a vývoje sérií až po podporu sérií po zahájení výroby jednotlivých dílů, modulů a vývoj kompletních vozidel, kombinujeme odborné znalosti s nejnovějšími trendy lehkých konstrukčních materiálů. Pro vás to znamená optimální realizaci koncepcí vašeho vozidla a to jak technicky, tak i ekonomicky. Od modulu k úplnému vozidlu je u nás váš technický problém v dobrých rukou.

Zástavby / koncepty

Téma zástavby automobilu spočívá v uspořádání součástí a modulů ve vozidle. Není to jen nějaké staré know how, ale cesta, jak zajistit splnění geometrických a funkčních požadavků. Dnešní vozy mají inteligentní modulární struktury, které umožňují zajistit vysoký počet požadovaných variant vozidel.

více

Jedná se o oblast, ve které potřebujete pomoc konstrukčního partnera, který kromě optimálního využití volného prostoru také hledá architekturu vozidla, jež zajistí jeho nejlepší ergonomické, montážní a údržbové vlastnosti. Kromě toho provádíme kompletní benchmarking vozidel, abychom pro vás porovnali a posoudili dimenze definující koncepci s konkurenčními vozidly.

 méně

Karoserie

V průběhu času se na karoserii vozu projevuje mnoho různých výzev a technologií jako jsou nové materiály, nové jakosti oceli a konstrukční úpravy.

více

Cíl je vždy stejný - optimální vlastnosti výrobku s minimálními náklady a hmotností. Naším úkolem je zajistit, aby mezi těmito novými požadavky a standardy kvality nevznikly žádné konfliktní body. A samozřejmě s ohledem na následnou výrobu. To nazýváme vývojem optimalizovaným pro výrobu.

První fáze je obvykle virtuální. Simulujeme vývojové koncepty, abychom optimalizovali jejich tuhost, pevnost, bezpečnost, odolnost při crashtestech a samozřejmě proveditelnost. Následně pak naše zkušební oddělení provádí ověřovací proces.

Vývojový postup je součástí naší osvědčené procesní oblasti a skládá se ze schvalovacího postupu, seznamu dílů a sledování termínů, nákladů a hmotnosti, změnových řízení, montážní podpory a řízení dodavatelů .Přijímáme zodpovědnost za vývoj kompletních těles v bílém provedení a působíme jako systémový integrátor na všech relevantních rozhraních.

 méně

Dveře, kapoty, vstupy

Během několika let se systémy dveří, kapot/vík a vstupů vyvinuly do velmi složitých modulů. Cílem je splnit nejen technické, ale i ergonomické a právní požadavky na tyto moduly.

více

Abychom zajistili, že náš návrh nezastará, věnujeme velkou pozornost spojům a zajištění technické proveditelnosti během fáze validace návrhu.

Naše vývojová práce se soustřeďuje stejně tak na oblasti, jako je akustika (například hluk větru) nebo snadné zamykání, nebo například i ochrana chodců: od fáze koncepce, návrhu, simulace a validace až po hotový sériový produkt.

Kromě toho pracujeme na inovativních koncepcích materiálů pro výrobce vozidel a dodavatele systémů, abychom vyhověli požadavkům na výrobky, které možná ještě nejsou důležité, ale velmi brzy budou.

 méně

Interiér

Komfort zákazníka hraje ústřední roli při vývoji vnitřních komponentů. V autě se musíme cítit dobře,  jakmile  do něj poprvé usedneme. V EDAGu umíme zajistit, že první rozhodný dojem bude pozitivní a že ten pocit bude typický pro danou značku automobilu a jasně ji od jiných značek odliší.

více

Samozřejmě si také uvědomujeme, že vše není jen otázka kvality materiálů a způsobu, jakým jsou používány, ale mnohem více přinášíme v kvalitě, funkčnosti, ergonomii, produktivitě a přísných bezpečnostních požadavcích. Pečlivě sledujeme náklady, termíny, specifikace produktů a právní požadavky.

Od prvních etap projektu se soustředíme na stylingovou proveditelnost, prostorové a ergonomické testy a vypracování technických specifikací, abychom zajistili, že interiér bude působit tímto rozhodujícím dojmem. A to se vyplatí. V pozdějších fázích pokračují naši zkušení inženýři s návrhovým uspořádáním komponentů a modulů, včetně například přístrojové desky nebo obložení dveří.

V závislosti na tom, co bylo dohodnuto s ohledem na odpovědnost za projekt, můžeme za vás převzít řízení dodavatelů systémů a zodpovědnost za vývoj modulů s dosažením funkčních cílů.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Řízení projektů a rozhraní
 • Benchmark analýzy
 • Vývoj v oblasti zástaveb a konceptů
 • Validace návrhů
 • Prototypový a sériový design
 • Funkční integrace a validace
 • Vytváření specifikací komponentů a zajištění jejich dodržování
 • Dodavatelský a vývojový management (design, GD&T, lhůty, náklady, hmotnosti, simulace, testování a validace)
 • Zajištění právních a interních požadavků
 • Správa dat
 • Montáž prototypů a podpora SOP
 • Kontinuální sledování a zlepšování kvality (získané poznatky, sledování problémů)
 • Zajištění a dodržování cílů produktu
 méně

Exteriér

Stejně jako u interiéru, i u exteriéru musí vnější vzhled automobilu odpovídat hodnotám typickým pro danou značku. Totéž platí pro vývoj doplňkových součástí. Naši konstruktéři se specializují na spojlery, panely, okna, střešní systémy nebo kompletní moduly, např. systémy nárazníků.

více

Kromě toho v rámci práce v síti OEM dodavatelů a výrobců nástrojů garantujeme také požadavky na aktivní a pasivní bezpečnost, například na ochranu cestujících a chodců.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Řízení projektů a rozhraní
 • Benchmark analýzy
 • Vývoj v oblasti zástaveb a konceptů
 • Validace návrhů
 • Prototypový a sériový design
 • Funkční integrace a validace
 • Vytváření specifikací komponentů a zajištění jejich dodržování
 • Dodavatelský a vývojový management (design, GD&T, lhůty, náklady, hmotnosti, simulace, testování a validace)
 • Zajištění právních a interních požadavků
 • Správa dat
 • Montáž prototypů a podpora SOP
 • Kontinuální sledování a zlepšování kvality (získané poznatky, sledování problémů)
 • Zajištění a dodržování cílů produktu
 méně

Světla

Pravděpodobně není žádná jiná součást, která tak výrazně přispívá ke vzhledu auta, jako jeho světla. Udávají charakter vozidla a mají svůj jedinečný výraz. Ať už jsou rafinovaná, velkolepá, přátelská nebo dokonce agresivní, světla jsou "očima" automobilu a dnes jsou optimalizována tak, aby dosáhla požadovaného efektu.

více

Vývoj světel u nás začíná prvními designovými studiemi, pak následují rozsáhlé simulační metody.  Pomocí speciálně navržených softwarových nástrojů analyzujeme a optimalizujeme cílový návrh světel tak, aby byl fyzicky správně. Výhodou této virtuální simulace je, že dojem, který budou později vytvářet světla, lze prověřit ještě před provedením prvního prototypu. Kromě řešení uspořádání optických komponent se zde provádí i virtuální validace právních požadavků. Po prototypovém nebo sériovém návrhu jsou v oddělení elektroniky vyvinuty řídicí jednotky a příslušný software. Aby byla zajištěna provozní spolehlivost součástí během provozu, provádíme kompletní tepelný návrh s nejvhodnějšími chladicími procesy a testy materiál a to jak pro kompletní systémy, tak pro komponenty.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

 • Designové studie
 • Světelná vizualizace a simulace prototypové a sériové výroby
 • Funkční, ambientní a akcentované osvětlení
 • Validace návrhů
 • Návrh prototypů a světel předváděcích vozů
 • Prototyp a sériový design
 • Fyzické uspořádání
 • Vývoj hardwaru a softwaru
 • E/E pro koncepční a předváděcí vozy
 • Konverze světlometů
 • Tepelné systémy, inženýrství a simulace
 • Testování materiálu
 • Certifikační schopnost
 méně

Sedadlové systémy

Požadavky kladené na moderní sedadla automobilů se vyvíjí ve všech směrech. Musí poskytovat stále více pohodlí, lepší ergonomii, ale přesto jsou kompaktní, lehké a cenově dostupné Abychom zajistili, že se tyto požadavky nebudou navzájem vylučovat, naši pracovníci v oblasti rozvoje sedadel pracují na nových koncepcích s novými materiály a novými konstrukcemi.

více

Tato konkrétní oblast zahrnuje všechny aspekty vývoje koncepce v oblasti kompletních sedadel a jejich součástí. Patří sem vývoj kovů / mechanických konstrukcí, ale také elektrické komponenty a integrace systémů airbagů.

Postaráme o proces od koncepční fáze až po dokumentaci projektu zákazníkem, což také zahrnuje nastavení a schválení koncepčního modelu. Takto vytvořené dokumenty slouží jako základ pro vývoj a sériovou výrobu.

A pokud hledáte řízení sériového vývoje kompletních sedadel, jdeme ještě o krok dále. Na požádání také přebíráme odpovědnost za integraci sedadel v kompletním vozidle. Řízení dodavatelů, načasování projektů a průběžné řízení nákladů jsou samozřejmě součástí.

 méně

Střešní systémy

Moderní střešní systémy které můžete vidět v dnešních kabrioletech, jsou navrženy tak, aby uměly mnohem víc než jen chránit cestující před větrem a nepřízní počasí.

Centrum pozornosti směřuje na minimalizování hluků, na dosažení co nejmenšího prostoru ve sklopeném stavu nebo na vysoce kvalitní vzhled či čistý uzamykací mechanismus. Bez ohledu na to o jaký klíčový bod se jedná, převezmeme vývoj koncepce střešních systémů a jejich komponent za vás.

více

Aby bylo možné zkontrolovat a potvrdit technickou proveditelnost návrhových ploch relevantních pro montáž střechy v počáteční fázi, převezmeme i stylování souvisejících vývojových aktivit. Aby se rozvíjel sériový vývoj, pracujeme v úzké spolupráci se specializovanými dodavateli tier 1 v oblastech měkkých střech a RHT střešních systémů (např. střešních modulů včetně klapek a krytů) až po  oblasti, kde je měkká střecha připevněna k vozidlu.

Provedeme pro vás na požádání kompletní integraci střešního systému ve vozidle, přičemž můžeme působit jako rozhraní mezi sériovým vývojářem / dodavatelem střešních systémů a kompletním vývojem vozů.

S EDroofem jsme vyvinuli koncepci střechy a prokázali, že je možná nejen kombinace tvrdých a měkkých částí/typů střechy, ale také možnost, aby rozhodující výhody obou typů systému byly inteligentně kombinovány s elegantním vzhledem podobným tomu, který předtím nebyl viděn na kabrioletech. Jak byl tento systém uveden do praxe a jaké další inovativní koncepty byly začleněny do našeho EDroofu si můžete přečíst zde. 

 méně

Pohonný agregát

Budoucnost automobilu bude ovlivňována různými koncepty hnacího ústrojí. Kromě témat výkonu se zvyšuje význam alternativních  konceptů jako jsou systémy elektrického a hybridního pohonu a pohon palivovými články.

více

Nové koncepty a varianty pohonných jednotek vyžadují efektivní vývojové procesy a nové přístupy a nejen to. Klíčovou kompetencí je inteligentní integrace do celkového vozidla.

Více informací naleznete na naší mezinárodní internetové stránce.

 méně

Podvozek / jízdní dynamika

I podvozky budoucnosti budou stále chytřejší a efektivnější , což definuje vozidlo s typickým jízdním chováním, které se stalo důležitou součástí jakékoli strategie snižování emisí CO2. Na podvozcích se používají nové lehké materiály a všechny součásti jsou stále více propojeny s pohony a snímači. Toto vše dohromady přináší inteligentní a perspektivní systém podvozku.

více

V kombinaci s novými technologiemi jako je autonomní řízení nebo vytváření sítí a jejich dopad na podvozek budoucnosti, vám pomůžeme udržet krok s trendy. Přebíráme nebo podporujeme vývoj koncepce a systému podvozku, simulaci, validaci a testování až po řízení projektů a dodavatelů.

Více informací naleznete na naší mezinárodní internetové stránce.

 méně