• EDAG Motocykly

  Kde se ztrácí hranice mezi inženýry a fanoušky

 • Úspěšná zkouška miliony let

  (R)evoluce designu EDAGu

 • Aditivní výroba (3D tisk)

  How the "EDAG GENESIS" turned the automotive industry upside down

Procesní management a Product Data management

Procesní a Product Data management v automobilovém vývoji vytváří, kontroluje, monitoruje a zlepšuje vývojové procesy s cílem dosáhnout potřebné orientace procesu v celém rozsahu. Koneckonců je to něco, co se projevuje v kvalitě výrobku. Navíc dosažení ambiciózních milníků by nemělo být náhodné, ale bývá výsledkem nekompromisní orientace procesů. 

Jsme zodpovědní za všechny procesy ve vývojové nebo počáteční fázi, které jsou nezbytné pro dosažení projektových milníků. Máme vždy jediný cíl a to  garantovat uvolnění součásti a vozidla, která odpovídají stavu jak v každodenním podnikání, tak v celkových projektech vývoje. Váš proces vývoje produktů poskytuje základ pro vaše aktivity.

Naše odborné znalosti jsou zaměřeny na oblasti technického vývoje našich zákazníků, jakými jsou elektrický/elektronický inženýring, karoserie a výbava, celkové vozidlo, podvozek a pohon.

Pro splnění vašich potřeb vám nabízíme následující řešení a služby:

Změnový management:

 • Kvalifikovaný změnový management
 • Monitorování technologie, harmonogramů, nákladů
 • Řízení změn
 • Dokumentace změn
 • Předkládání navrhovaných změnových doplňků v rozhodovacích komisích

SET pracovní/vývojová podpora:

 • Cílově orientované sledování projektových cílů
 • Kontrola konkrétních projektových prací
 • Sledování jednotlivých stupňů projektu
 • Bezpečné zacházení se systémy a postupy relevantními pro projekty zákazníků

Product Data Management:

 • Kusovníky a schvalovací proces
 • Standardizovaná dokumentace úrovní revize konstrukce
 • Vyhodnocování zvláštních akcí specifických pro projekt
 • DMU testy kolizí a virtuální vozidla
 • Sledování hmotnosti / výpočty zatížení náprav

Lokalizační management:

 • Koordinace a rozvoj lokalizačních procesů
 • Zavádění workshopů pro lokalizaci na zahraničních výrobních místech
 • Podpora projektů vozidel a získávání dodavatelů pro nové trhy
 • Sledování dosahování stupňů projektu a cílů kvality

Management verzí:

 • Řízení a sledování zásob hardwaru a softwaru v předsériových a prototypových vozidlech
 • Vypracování a dodržování pravidel instalace

Certifikační management:

 • Vývoj podpůrných komponent v souladu s legislativou
 • Vypracování a kontrola dokumentů vyžadujících certifikaci po celém světě
 • Koordinace certifikací komponent po celém světě

Projektový management pro doprovodný vývoj:

 • Vypracování, analýza a sladění specifikací a technických popisů produktů
 • Osoba odpovědná za součásti (BTV) na rozhraní mezi OEM a vývojovým dodavatelem