• EDAG Motocykly

    Kde se ztrácí hranice mezi inženýry a fanoušky

  • Úspěšná zkouška miliony let

    (R)evoluce designu EDAGu

  • Aditivní výroba (3D tisk)

    How the "EDAG GENESIS" turned the automotive industry upside down

Projektový management

Automobilový trh je dnes typický rostoucím počtem variant a typů modelů. Zákazníci chtějí auta, která mohou být přizpůsobena jejich individuálnímu vkusu spolu s širokým výběrem doplňků a individualit. Výrobci vozidel se proto potýkají s výzvou co dělat s obrovskými administrativními náklady, které přicházejí s vývojem derivátů vozidel. Více než kdy jindy potřebujete partnera v řízení projektů, který dokáže převzít velkou odpovědnost za kompletní vývoj vozidel. Tímto partnerem jsme my, EDAG.

Je samozřejmé, že jasné struktury, stabilní organizace projektů a neustálé sledování pro ověření, zda jsou dosahovány cíle, jsou prvky našeho řízení projektů stejně jako kvalita, dodržování lhůt, jasně definované role a oblasti zodpovědnosti a integrace všech účastníků procesu za účelem zajištění toku informací. Ve chvíli kdy je nezbytné, aby byla rizika včas rozpoznána, aby byly konfrontovány protichůdné potřeby a zájmy a aby byly chápány jemnější body řízení automobilového projektu, se objevují skutečné výhody projektového partnera se zkušenostmi s automobilovým průmyslem.

Díky spolupráci s námi budete snadno udržovat rovnováhu mezi standardy kvality, ambiciózními termíny a nejmenšími možnými náklady. A to vše jen s jedním cílem dostat své projekty úspěšně na silnice.